Pomagam.pl będzie pokrywać także wszelkie koszty zewnętrznych operatorów płatności. Oznacza to, że 100% wpłat dokonanych na zbiórkę dla Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek trafi na konto Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek .

Zbiórka